Jačanje konkurentnosti tvrtke Inovator

O projektu: Glavni problem koji se ovim projektom želi rješiti je nedovoljna konkurentnost tvrtke Inovator d.o.o. uzrokovana prvenstveno zastarjela oprema i mehanizacija posebice u segmentu bagera (8 tonski bager – česti kvarovi, značajni zastoj u procesu izvođenja radova, kašnjenja i svih ostalih faza radova, dodatna angažiranost ljudi na terenu, visoke cijene održavanja i popravaka, te na koncu značajne neprihvatljive troškove koje sama tvrtka snosi. Kroz otvaranje poslovne jedinice i ulaganjem u materijalnu imovinu na području Grada Knina. Glavne ciljne skupine projekta su tvrtka INOVATOR d.o.o., te zaposlenici tvrtke (37) koji imaju potrebu za značajnu modernizacija strojeva i opreme, te veću efikasnosti tehnološkog procesa izvođenja radova.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Povećana konkurentnosti tvrtke INOVATOR d.o.o. osnivanjem poslovne jedinice i ulaganjem u novu materijalnu imovinu na području grada Knina

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke Inovator, KK.08.2.1.14.0058

Ukupna vrijednost projekta: 869.473,02 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 499.500,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 4.6. 2019.- 15.3.2021.

Naziv poziva: 9b1.2.3 Provedba shema za razvoj poduzetništva – Razvoj poduzetništva u Gradu Kninu

Fond: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Naziv korisnika: INOVATOR društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo

OIB: 68707955163

Adresa: Ispod vidilice 8, 22000 Šibenik

Kontakt osoba: Luka Nikolac

Broj telefona: +385 913337023

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inovator d.o.o. i ne predstavlja službena mišljenja Europske unije.

Pročitajte više o financiranju ovdje: https://strukturnifondovi.hr/